ข่าวรับสมัครสอบบรรจุ

 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตไแหน่ง/ย้ายข้าราช...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเ...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป้นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป้นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป้นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ ไข้ปัญหาสถานศ...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคั...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุ...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติ...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิ...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้ายข้าราช...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 เลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบั...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 แบบคำขอมีบัตรเหรียญราชการชายแดน[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเ...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 page 1 / 9