ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาในสังกัด

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/4...[บ้านฮูแตทูวอ]
 ประกาศรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่...[บ้านทอน]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน...[บ้านปูลากาป๊ะ]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 รายการก่อสร้างโ...[บ้านดือแยหะยี]
 จัดซื้อจัดจ้าง[บ้านโคกสุมุ]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถ...[บ้านธรรมเจริญ]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคา...[บ้านธรรมเจริญ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุงอาค...[บ้านบาตง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด...[บ้านสวนพลู]
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง[บ้านฮูแตทูวอ]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [บ้านบือราเปะ]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [บ้านบาตง]
 ประกาศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา [บ้านทุ่งคา]
 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ 004 และแบบ017[บ้านทอน]
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ[บ้านลูโบ๊ะบาตู]
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกครูผู้สอนอิสลามศึกษา[เมืองนราธิวาส]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครูผู้สอนอิสลามศึกษา[เมืองนราธิวาส]
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรหร...[เมืองนราธิวาส]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วมาตณฐานแบบทึก(ฐานตอกเสาเข็ม)โด...[บ้านกาโดะ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงอาหาร ขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง โดยว...[เมืองนราธิวาส]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 page 1 / 33