ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาในสังกัด

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29 ปรับปรุงอาคา...[บ้านกาแนะ]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาคารอเนกประสงค์ แบบสปช.๒๐๑/๒๖[บ้านตายา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาเล็ก 84 ที่นั่ง[บ้านกะลูแป]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 จ้างก่อสร้างรั้ว...[บ้านป่าไผ่]
 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน ...[บ้านกาแนะ]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ ส...[บ้านโคกพยอม]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ท...[บ้านกะลูแป]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช....[บ้านกูยิ]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29...[บ้านกาแนะ]
 การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้สอนอิสลามศึก...[บ้านยือลาแป]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 โดยวิธีเ...[บ้านบาตง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ...[บ้านยือลาแป]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 413[บ้านยือลาแป]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ...[บ้านกาโดะ]
 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร...[บ้านกาโดะ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่...[บ้านสายน้ำทิพย์]
 ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง...[บ้านสายน้ำทิพย์]
 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ[บ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66]
 ประชาสัมพันธ์[บ้านธรรมเจริญ]
 ประกาศโรงเรียนบ้านหัวเขา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช...[บ้านหัวเขา]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 page 1 / 26