ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาในสังกัด

 ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการจ้าง...[เมืองนราธิวาส]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ...[บ้านฮูแตทูวอ]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566[บ้านบูเกะบากง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566[บ้านยี่งอ]
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรหรือครู...[วัดโคกโก]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017และหลังคา...[บ้านกะลูแป]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบแล...[บ้านทําเนียบ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารเรียน ๐๑๗ [บ้านบลูกาฮีเล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ...[บ้านกาโดะ]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[บ้านคอลอกาเว]
 ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29[บ้านคลอแระ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ๐๑๗[บ้านลุโบะปาเระ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/ 29 ขนาด ...[บ้านสวนพลู]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก อาคารประสบภัย อา...[บ้านสายน้ำทิพย์]
 ประกาศราคากลางงานปรับปรุง ต่อเติมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26 และทาสีรั้ว...[บ้านดาฮง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 และอา...[บ้านปูลากาป๊ะ]
 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการทาสีอาคารเรียน ...[บ้านโคกสยา]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565[บ้านธรรมเจริญ]
 ประกาศราคากลางรายการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ 601/26 8 ที่นั่ง[บ้านบูกิ๊ตยือแร]
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕[ราชประชานุเคราะห์ 10]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 page 1 / 31