ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาในสังกัด

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[บ้านคอลอกาเว]
 ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29[บ้านคลอแระ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ๐๑๗[บ้านลุโบะปาเระ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/ 29 ขนาด ...[บ้านสวนพลู]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก อาคารประสบภัย อา...[บ้านสายน้ำทิพย์]
 ประกาศราคากลางงานปรับปรุง ต่อเติมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26 และทาสีรั้ว...[บ้านดาฮง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 และอา...[บ้านปูลากาป๊ะ]
 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการทาสีอาคารเรียน ...[บ้านโคกสยา]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565[บ้านธรรมเจริญ]
 ประกาศราคากลางรายการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ 601/26 8 ที่นั่ง[บ้านบูกิ๊ตยือแร]
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕[ราชประชานุเคราะห์ 10]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง[บ้านหัวเขา]
 ประกาศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ...[บ้านทุ่งคา]
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565[บ้านโคกศิลา]
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565[ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาไทยในเขตพื...[บ้านรามา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โดยวิธีเฉพา...[บ้านรามา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โดยวิธีเฉพา...[บ้านกูแบสาลอ]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภา...[บ้านป่าไผ่]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ระดับก่อนประถมศึกษา , เครี่อง...[บ้านทําเนียบ]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 page 1 / 31