ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาในสังกัด

 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างหอนอนแบบมาตรฐาน ๓๘ พร้อมครุภั...[บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ...[บ้านป่าไผ่]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุ...[บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์[บ้านป่าไผ่]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ...[สามัคคีวิทยา]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน[บ้านป่าไผ่]
 โครงการช่วยเหลือนักเรียนยากจน[บ้านป่าไผ่]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเ...[บ้านแคนา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาไทย โดยเ...[บ้านแคนา]
 จัดซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาไทย[บ้านป่าไผ่]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ โดยวิธีเฉพาะเจ...[บ้านกูแบสาลอ]
 โครงการส่งเสริมสุขภาพภายในโรงเรียน(จัดซื้อหน้ากากอนามัย)[บ้านป่าไผ่]
 จ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (รากฐานตอกเสาเข็ม) ยาว 385 เมตร ด้วยวิธี...[บ้านป่าไผ่]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29 ปรับปรุงอาคา...[บ้านกาแนะ]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาคารอเนกประสงค์ แบบสปช.๒๐๑/๒๖[บ้านตายา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาเล็ก 84 ที่นั่ง[บ้านกะลูแป]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 จ้างก่อสร้างรั้ว...[บ้านป่าไผ่]
 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน ...[บ้านกาแนะ]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ ส...[บ้านโคกพยอม]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ท...[บ้านกะลูแป]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 page 1 / 27