ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธร...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ สายฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิง แ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ (เปลี่ยนแบตเตอรี่) รถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขท...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กข 7929 นราธิ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการส...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องยนต์ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องรถยนต์...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2567[งบทดลอง]
 ร่าง ประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับกา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ สายพานเครื่อง และอะไหล่อื่...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และอะไหล่อื่นที่เกี่ยวข้อง รถยนต์...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และอะไหล่อื่นที่เกี่ยวข้องรถยนต์ส...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT และการประเมิ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2567[รายงานผลการเบิกจ่าย]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ และสลับยาง และเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนรถยนต์ส่วนกลางคันห...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบเกียร์ ระบบไฟ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องรถยนต์ส่วนกลาง...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (O14)[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) (O16)[จัดซื้อจัดจ้าง]
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (O17)[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 page 1 / 98