ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ชุดลูกหมากล้อ รถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบียน กข 9409 นราธ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่อื่น รถยนต์สำนักงานคันหมายเลขทะเบีย...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่อื่น รถยนต์สำนักงานคันหมายเลขทะเบีย...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายอะคริลิคสำหรับติดตั้งหน้าห้องผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และการต้อนรับผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนตุลาคม 2563[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายางผู้บริหาร (ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๑ และ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดกระจกสำหรับโต๊ะสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเติมตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดสำหรับตารางนัดหมายต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน สังกัดสำนัก...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563[งบทดลอง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ Shopping List จำนวน 46 รายการ (งานเกษตร,คิดว...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ Shopping List จำนวน 46 รายการ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนกันยายน 2563[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สินค้าคงคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 page 1 / 57