ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขายวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน อาคารโรงฝึกงานแบบกรมสามัญ 312 ของโรงเรียนบ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I NET) ปีการ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-001-0005-59-016 โดยว...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างเพื่อรื้อถอน ของโรงเรียนชุมชนบ้านซากอ โดยวิธีเ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สีเหลืองสำหรับประดับหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้า...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดประชุมคณะกรรมการเตรียมการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโร...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป.1ก โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและอื่น ๆ สำหรับดูแลสุขลักษณะและเพื่อให้เกิดประสิทธิภ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำหรับจัดประชุมคณะกรรมการเตรียมการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนิน...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับงานเลขานุการ กลุ่มอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบปรับอากาศรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กค ๒๑๗๙ นราธ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนมกราคม 2564[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรื้อติดตั้งหลังคากระบะรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กค 604 นรา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบียน กค 7929 นราธิวาส โดยวิธีเฉ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยวิธีเฉ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากรพร้อมสายคล้องคอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงซ่อมเครื่องปรั...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวั...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 page 1 / 60