ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รถยนต์คันหมายเ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกิจกรรมแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (จัดอาหารเช้าเป็นกรณีพ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารป...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2565[งบทดลอง]
 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2565[รายงานผลการเบิกจ่าย]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์และพนักงานท...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคั...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และอะไหล่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รถยนต์...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการจ้างเหมาประกอบอาหารกิจกรรมแก้ปัญหาภ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล(เพิ่มเติม) สำหรับกิจกรรมพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการส...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ และสลับยาง รถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน นข 123...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการซ่อมรถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กค 2179 นราธิวาส [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพวงมาลา และมาลัยข้อพระกรสำหรับการจัดงาน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ป...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 page 1 / 81