กิจกรรมของเขตพื้นที่

ประชุมคณะกรรมการดำเนินก...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
อบรมการใช้ระบบคลังเนื้อ...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
ประเมิน ผอ. สพท.

กลุ่มอำนวยการ
ตรวจ สนามสอบ

กลุ่มอำนวยการ
สถานีแก้หนี้

กลุ่มอำนวยการ
แต่งตั้งกรรมการ สอบ รอง...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายร...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
ประเมินประวัติและผลงานค...

กลุ่มอำนวยการ
กิจกรรม "วางทุกงาน เต้น...

กลุ่มอำนวยการ
คณะกรรมการประเมินประสิท...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารก...

กลุ่มอำนวยการ
ประเมิน ผอ. สพท.

กลุ่มอำนวยการ
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชา...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการนิเทศติ...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น...

กลุ่มอำนวยการ
กลั่นกรองการย้ายข้าราชก...

กลุ่มอำนวยการ
พิจารณาจัดสรรเงินส่วนท...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมพิจารณาเลื่อนเงิน...

กลุ่มอำนวยการ
พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ.

กลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 page 1 / 67