============กิจกรรมเขตพื้นที่==================

ประชุมคณะกรรมการพิ.

ศูนย์เทคโนโลยี
ร่วมการประชุมติดตา.

ศูนย์เทคโนโลยี
ประชุมคณะกรรมการดำ.

ศูนย์เทคโนโลยี
ประชุมการพิจารณาจั.

ศูนย์เทคโนโลยี
ร่วมต้อนรับ พลอากา.

ศูนย์เทคโนโลยี
ประชุมการพิจารณาจั.

ศูนย์เทคโนโลยี
รายการ พุธเช้าข่าว.

ศูนย์เทคโนโลยี
กิจกรรม "เสวนายามเ.

ศูนย์เทคโนโลยี
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============กิจกรรมสถานศึกษา==================
ศึกษาดูงานโครงการส.

บ้านเปล
ติดตามการให้ความช่.

บ้านอาตะบือเระ
รับมอบไก่ไข่ พันธุ.

บ้านเปล
กิจกรรมโครงการเกษต.

บ้านเปล
กิจกรรมการประชุมคณ.

บ้านเปล
คณะกรรมการติดตาม ป.

บ้านเปล
การประชุมครูและบุค.

บ้านแคนา
โครงการอาทิตย์อาสา.

บ้านปูลากาป๊ะ
เกษตรอำเภอเมืองนรา.

บ้านเปล
แจกเสื้อบาติก

บ้านเปล
กิจกรรมทัศนศึกษาชม.

บ้านเปล
ร่วมประชุมหารือคณะ.

บ้านฮูแตยือลอ
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวเขตพื้นที่==================
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ชุดลูกหมากล้อ รถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบียน กข 9409 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่อื่น รถยนต์สำนักงานคันหมายเลขทะเบียน กค 2179 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่อื่น รถยนต์สำนักงานคันหมายเลขทะเบียน นข ๙๑๙ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายอะคริลิคสำหรับติดตั้งหน้าห้องผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และการต้อนรับผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนตุลาคม 2563[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายางผู้บริหาร (ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๑ และ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดกระจกสำหรับโต๊ะสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [จัดซื้อจัดจ้าง]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวสถานศึกษา==================
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างหอนอนแบบมาตรฐาน ๓๘ พร้อมครุภัณฑ์ [บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง [บ้านป่าไผ่]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) [บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ [บ้านป่าไผ่]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 [สามัคคีวิทยา]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน [บ้านป่าไผ่]
 โครงการช่วยเหลือนักเรียนยากจน [บ้านป่าไผ่]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะเจาะจง [บ้านแคนา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาไทย โดยเฉพาะเจาะจง [บ้านแคนา]
 จัดซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาไทย [บ้านป่าไผ่]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านกูแบสาลอ]
 โครงการส่งเสริมสุขภาพภายในโรงเรียน(จัดซื้อหน้ากากอนามัย) [บ้านป่าไผ่]
 จ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (รากฐานตอกเสาเข็ม) ยาว 385 เมตร ด้วยวิธีคัดเลือก [บ้านป่าไผ่]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 7 ห้อง (ชั้นล่าง 3 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) 2 ช [บ้านกาแนะ]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาคารอเนกประสงค์ แบบสปช.๒๐๑/๒๖ [บ้านตายา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาเล็ก 84 ที่นั่ง [บ้านกะลูแป]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============login==================

ชื่อล็อกอิน :
รหัสผ่าน :