============กิจกรรมเขตพื้นที่==================

ประชุมชี้แจงการนำเ.

กลุ่มนโยบายและแผน
พิธีรำลึกคุรุวีรชน.

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติก.

กลุ่มนิเทศติดตามแล.
การฝึกอบรมผู้บังคั.

ศูนย์เทคโนโลยี
กิจกรรมเนื่องในงาน.

ศูนย์เทคโนโลยี
พิธีเปิดโครงการส่ง.

กลุ่มนโยบายและแผน
ปรึกษาหารือเกี่ยวก.

กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมคณะกรรมการรั.

กลุ่มส่งเสริมการจั.
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============กิจกรรมสถานศึกษา==================
“ขอพรปีใหม่ ๒๕๖๕”

บ้านเปล
การอบรมโครงการ "ต้.

บ้านเปล
"อบรมการจัดทำบัญชี.

บ้านหัวเขา
"รับมอบอุปกรณ์เพื่.

บ้านหัวเขา
"อบรมปฏิบัติการงาน.

บ้านหัวเขา
รับรางวัลการเขียนเ.

บ้านนากอ(มะดากะอุท..
กิจกรรมจิตอาสาพัฒน.

บ้านแคนา
สอนแนะการทำบัญชีสห.

บ้านทําเนียบ
ประเมินเพื่อให้มีห.

บ้านนากอ(มะดากะอุท..
รับมอบอุปกรณ์ป้องก.

บ้านนากอ(มะดากะอุท..
การจัดกิจกรรมสัปดา.

บ้านหัวเขา
บรรยากาศวันแรกในกา.

บ้านหัวเขา
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวเขตพื้นที่==================
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 7 [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมเคาน์เตอร์ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนธันวาคม 2564[งบทดลอง]
 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 7 [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 7[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโฟมบอร์ดศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานเลขานุการ กลุ่มอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวสถานศึกษา==================
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [บ้านคอลอกาเว]
 ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 [บ้านคลอแระ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ [บ้านลุโบะปาเระ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/ 29 ขนาด 4 ห้องเรียน [บ้านสวนพลู]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก อาคารประสบภัย อาคารสปช.102/26 ห้องสมุด ส้วมสปช.601/26 (2 ที่นั่ง) และส้วมสปช.601/26 (4ที่นั่ง) [บ้านสายน้ำทิพย์]
 ประกาศราคากลางงานปรับปรุง ต่อเติมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26 และทาสีรั้วโรงเรียน [บ้านดาฮง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 และอาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านปูลากาป๊ะ]
 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการทาสีอาคารเรียน กำแพงรั้วโรงเรียนและปูกระเบื้อง [บ้านโคกสยา]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [บ้านธรรมเจริญ]
 ประกาศราคากลางรายการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ 601/26 8 ที่นั่ง [บ้านบูกิ๊ตยือแร]
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ราชประชานุเคราะห์ 10]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง [บ้านหัวเขา]
 ประกาศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [บ้านทุ่งคา]
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [บ้านโคกศิลา]
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาไทยในเขตพื้นที่ชายแดนใต้ ให้อ่านออกเขียนได้และคิดเป็น ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านรามา]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============login==================

ชื่อล็อกอิน :
รหัสผ่าน :