============กิจกรรมเขตพื้นที่==================

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้า.

กลุ่มส่งเสริมการจั.
ร่วมในพิธีสถาปนาวิ.

กลุ่มนโยบายและแผน
ร่วมตอนรับพลเอก กั.

กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมเชิงปฏิบัติก.

กลุ่มนิเทศติดตามแล.
การอบรมนักเรียนแกน.

กลุ่มส่งเสริมการจั.
โครงการโรงเรียนคุ้.

กลุ่มส่งเสริมการจั.
งานแสดงมุทิตาจิตแก.

กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมคณะกรรมการคั.

กลุ่มนิเทศติดตามแล.
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============กิจกรรมสถานศึกษา==================
บรมเชิงปฏิบัติการโ.

บ้านแคนา
งานเกษียณอยุราชการ.

บ้านแคนา
ประชุมผู้ปกครองนัก.

บ้านทําเนียบ
การประเมินติดตามแล.

บ้านบลูกาสนอ
ชมนิทรรศการ “งานวั.

บ้านปลักปลา
รับเสด็จฯสมเด็จพระ.

บ้านทําเนียบ
แข่งขันการตอบปัญหา.

น้ำตกปาโจ (วันครู ..
ประเมินการพัฒนางาน.

น้ำตกปาโจ (วันครู ..
ประเมินผลการพัฒนาง.

บ้านแคนา
รับเสด็จฯสมเด็จพระ.

บ้านทําเนียบ
จัดสถานที่เตรียมรั.

บ้านทําเนียบ
เข้าร่วมงานเกษียณร.

บ้านบือเล็งใต้
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวเขตพื้นที่==================
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำตกแต่งสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ชุดลูกหมากแร็คบังคับเลี้ยวซ้ายขวา ตั้งศูนย์ล้อ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน นข ๙๑๙ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 26,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับโรงเรียนปกติและโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 5 รายการ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์ OKI รุ่น MB472 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาองค์กร สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวสถานศึกษา==================
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกครูผู้สอนอิสลามศึกษา [เมืองนราธิวาส]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครูผู้สอนอิสลามศึกษา [เมืองนราธิวาส]
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษา [เมืองนราธิวาส]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วมาตณฐานแบบทึก(ฐานตอกเสาเข็ม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านกาโดะ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงอาหาร ขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง โดยวิธีคัดเลือก โรงเรียนเมืองนราธิวาส [เมืองนราธิวาส]
 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖ (งานก่อสร้างอาคารแบบ สปช.๒๐๕/๒๖) [บ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 [บ้านกะลูแป]
 ประกาศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [บ้านมะนังกาหยี]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖ (งานก่อสร้างอาคารแบบ สปช.๒๐๕/๒๖) [บ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยววิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านบูเกะกอตอ]
 ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารแบบ สปช.205/26 [บ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 [บ้านตายา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหัวเขา โดยวิธีคัดเลือก [บ้านหัวเขา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธีคัดเลือก [บ้านหัวเขา]
 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [บ้านโคกสยา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านบลูกาสนอ]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============login==================

ชื่อล็อกอิน :
รหัสผ่าน :