============กิจกรรมเขตพื้นที่==================

พิธีปิดโครงการส่งเ.

ศูนย์เทคโนโลยี
พิธีเปิดป้ายสำนักง.

ศูนย์เทคโนโลยี
ประชุมคณะกรรมการ ส.

ศูนย์เทคโนโลยี
ร่วมเป็นเกียรติในพ.

ศูนย์เทคโนโลยี
ประชุมคณะกรรมการตั.

กลุ่มส่งเสริมการจั.
ลงพื้นที่ติดตามการ.

กลุ่มส่งเสริมการจั.
กิจกรรมเข้าแถวเคาร.

ศูนย์เทคโนโลยี
ประชุมคณะกรรมการดำ.

ศูนย์เทคโนโลยี
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============กิจกรรมสถานศึกษา==================
สอบ I-NET ปีการศึก.

บ้านยือลาแป
ติว I-NET

บ้านยือลาแป
กิจกรรมปลูกผักกาดข.

บ้านเปล
การติดตามความก้าวห.

บ้านเปล
เรียนชดเชยในสถานกา.

บ้านกาเยาะมาตี
เจ้าหน้าที่ รพ.สต..

ชุมชนสัมพันธ์บ้านล..
ประชุมคณะครูและบุค.

บ้านหัวเขา
กิจกรรมทำบุญเนื่อง.

บ้านหัวเขา
กิจกรรมทดลองทางวิท.

ไทยรัฐวิทยา10(บ้าน..
พุธเช้ากันเองชาวยื.

บ้านยือลาแป
กิจกรรมการเยี่ยมบ้.

บ้านยือลาแป
เรียนชดเชยในสถานกา.

บ้านยือลาแป
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวเขตพื้นที่==================
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขายวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน อาคารโรงฝึกงานแบบกรมสามัญ 312 ของโรงเรียนบ้านกลูบี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-001-0005-59-016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างเพื่อรื้อถอน ของโรงเรียนชุมชนบ้านซากอ โดยวิธีเคาะไม้[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สีเหลืองสำหรับประดับหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดประชุมคณะกรรมการเตรียมการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป.1ก โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ[จัดซื้อจัดจ้าง]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวสถานศึกษา==================
 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป.๑ก [ชุมชนบ้านซากอ]
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ราชประชานุเคราะห์ 10]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง [บ้านคอลอกาเว]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านมะนังกาหยี]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง [บ้านคอลอกาเว]
 ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง [บ้านคอลอกาเว]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) [บ้านปูซูตีฆอ]
 ประการายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) [บ้านปูซูตีฆอ]
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก84ที่นั่ง [วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง [วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)]
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) [บ้านปูซูตีฆอ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง แบบสปช.201/26 และห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/49 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านสุเป๊ะ]
 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้าง แบบสปช.201/26 และห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/49 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านสุเป๊ะ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านจูดแดง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น [บ้านธรรมเจริญ]
 แนะแนวการศึกษาต่อ [บ้านอีนอ]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============login==================

ชื่อล็อกอิน :
รหัสผ่าน :